De invloed van microdosing op cognitieve functies

Wat is de invloed van microdosing op de cognitieve functies? Veel mensen zijn positief over de effecten van microdosing. Het kan invloed hebben op veel verschillende vlakken, zowel emotioneel en lichamelijk, maar ook op je cognitieve functies.

Het gaat hierbij om het nemen van kleine hoeveelheden van een psychedelisch middel, zoals paddo’s, truffels of LSD. Deze minuscule hoeveelheden hebben geen geestverruimende effecten gebaseerd op een microdosing routine. Toch geven mensen aan dat ze wel een positieve invloed merken. In deze tekst gaan we in op de impact van microdosing op de cognitieve functies.

Wat zijn cognitieve functies?

Microdosing kan op verschillende manieren je cognitieve functioneren beïnvloeden. Onder cognitieve functies en vaardigheden verstaan we:

  • Geheugen
  • Informatie opnemen en verwerken
  • Taal gebruiken
  • Problemen oplossen
  • Redeneren
  • Rekenen
  • Concentreren
  • Plannen maken
  • Oriëntatievermogen
  • Voorstellingsvermogen

Onderzoeken naar microdosing

Harriet de Wit is een experimenteel psycholoog aan de University of Chicago. Zij is een van de eerste wetenschappers die het op zich heeft genomen om onderzoek te doen naar de effecten van microdosing. Op dit moment doet ze een van de eerste dubbel-blinde onderzoeken naar de invloed van microdoseringen LSD op het emotionele welzijn van mensen die een sombere stemming hebben. Ze zou er graag achter komen of microdosing alleen maar een hype is of dat er toch meer achter zit. Het onderzoek is echter nog niet afgerond en de gegevens nog niet beschikbaar.

Chemisch neurowetenschapper David Olson bestudeert de effecten van psychedelica bij ratten aan de University of California. Hij gaf ratten een microdosis DMT (dezelfde psychedelische stof die in Ayahuasca voorkomt). Ze werden twee weken lang behandeld om o.a. het effect te zien op hun cognitieve functies. De testen werden gedaan tijdens de twee-daagse rust tussen de doses in. Uit het onderzoek bleek dat er op het gebied van cognitie en sociaal gedrag, geen beperkingen of verbeteringen te zien waren. Dat is opvallend, omdat dit de gebruikerservaringen van mensen tegenspreekt.

Een ander onderzoeksteam verzamelde de gegevens van honderden deelnemers die ze via Reddit gerekruteerd hadden. De deelnemers moesten een zeer uitgebreide vragenlijst invullen, die betrekkingen had op negen onderdelen, zoals persoonlijkheid, geestelijke gezondheid en welzijn. Elke dag noteerden ze hoe ze zich voelden en of ze een microdosis genomen hadden. Aan het einde van een testperiode van zes weken, vulden ze dezelfde test weer in.

Uit de gegevens bleek dat deelnemers op de dagen dat ze microdoseerden, beter scoorden dan normaal. Dit was te zien op allerlei gebieden, ook op cognitie (concentratie en productiviteit). Het viel op dat juist bij deze twee gebieden, ook de dagen daarna nog verbetering te zien was, dus op de dagen dat ze geen microdosis namen. Dat komt overeen met de berichten dat het effect van microdosing enkele dagen aanhoudt.

Onderzoek in Nederland naar de invloed van microdosing

Ook in Nederland wordt er onderzoek gedaan naar microdosing. Aan de Universiteit van Leiden doet Luisa Prochazkova een studie naar microdosing: Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting. Het verslag werd in 2018 gepubliceerd.

Tijdens het onderzoek wilden Prochazkova en haar collega’s onderzoeken hoe een microdosis van gedroogde truffels de cognitieve functies van 36 deelnemers zou beïnvloeden. Het is het eerste onderzoek waarbij nagegaan wordt, wat het effect is van kleine hoeveelheden psychedelica op drie cognitieve gebieden: convergent denken (systematisch denken, gericht op een oplossing, bewust een keuze maken), divergent denken (creatief denken, op een spontane en niet-lineaire manier) en fluid intelligence (flexibel zijn in het denken, logisch redeneren, probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties).

Prochazkova en haar collega’s meldden dat de resultaten lijken te wijzen op een positief effect. Het consumeren van een microdosis helpt deelnemers out-of-the-box te denken, zo zeggen ze. Dit ondersteunt de aanname dat microdosing divergent denken verbetert. Maar ook het convergente denken was verbeterd. Fluid intelligence leek niet beïnvloed te worden door microdosing.

Gebaseerd op deze eerste gegevens, lijken de onderzoeken te bevestigen dat microdosing van psychedelica gebruikt kan worden om je cognitieve vermogens te ondersteunen. Het is te hopen dat er meer onderzoeken zullen worden gedaan om duidelijker te krijgen wat het effect op onze gezondheid en denkvermogen is.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?