Disclaimer Dutchmicrodosing

De website en producten van Dutchmicrodosing zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Dutchmicrodosing wijst erop dat personen jonger dan 18 jaar geen bestellingen mogen doen. Dutchmicrodosing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een bestelling, door een persoon jonger dan 18 jaar, gedaan. Alle aangeboden producten van Dutchmicrodosing dienen uit de buurt van personen onder 18 jaar worden gehouden.

 

Dutchmicrodosing aanvaard geen aansprakelijkheid voor het geval in de volgende situaties: het product geeft niet het door koper verwachte/gewenste gevoel en/of effect; verlies van de werking van het product; oogstresultaten; fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose); verminderde reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of arbeidsongeschikt raken als gevolg van het gebruik van het product. De producten die Dutchmicrodosing aanbiedt zijn niet als medicijn te beschouwen en dienen niet ter vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medische advies van zorgverlener. De producten kunnen derhalve niet als substituut worden gebruikt voor een voorgeschreven geneesmiddel of medicijn. De producten van Dutchmicrodosing dienen nooit in combinatie gebruikt te worden met medicijnen, alcohol, supplementen en antidepressiva (MAO-remmers, SSRI’s, SRNI’s en TCA’S) en andere middelen met een soortgelijke werking.

 

Dutchmicrodosing verkoopt alleen producten die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de Opiumwet en zich derhalve niet op Lijst I & II van de Opiumwet bevinden. Verkoop zal alleen geschieden in het kader van medische en/of wetenschappelijke redenen, zoals is neergelegd in artikel 8 Opiumwet. Voorts stelt Dutchmicrodosing beperkingen aan de verkoop: een Koper kan maximaal 5 (hennep)zaadjes per dag aanschaffen. . De door Dutchmicrodosing verkochte producten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd. Bij een vermoeden, waaronder het type product waar de overeenkomst op ziet, al dan niet in combinatie met de personen aan wie de producten worden geleverd, de wijze en plaats waarop deze levering plaatsvindt alsook de duur en grootte van de levering, dat er wordt geleverd aan grootschalige telers of handelaren, is Dutchmicrodosing te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Restitutie van het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt; de betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaats vinden. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Alle informatie die Dutchmicrodosing aanbiedt, door middel van de website, of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of een andere communicatieve middelen wordt verstrekt, is puur voor informatieve doeleinden en is niet te beschouwen als medisch advies. Hoewel Dutchmicrodosing en zijn medewerkers altijd zullen trachten hun werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, kan niet worden gegarandeerd dat productomschrijvingen en informatie, verstrekt via de website of door medewerkers via e-mail, telefoon of andere communicatiekanalen, accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel en foutloos zijn. Dutchmicrodosing wijst erop dat in sommige gevallen de vorm en de kleuren van verpakkingen gewijzigd kunnen worden, terwijl het om dezelfde product gaat zoals staat beschreven.

 

Naast raadpleging van de website of medewerkers, draagt koper een eigen verantwoordelijkheid om zich op de hoogte (‘onderzoeksplicht’) te stellen van het gebruik, de werking en eventuele gezondheidsrisico’s van het bestelde product. Dutchmicrodosing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd of onwettig gebruik van de geleverde producten.

 

LEVERINGEN BUITEN NEDERLAND :

 

Alle producten die Dutchmicrodosing verkoopt zijn in lijn met de Nederlandse wetgeving, waaronder de Opiumwet. Dutchmicrodosing kan geen 100% betrouwbare informatie verschaffen over de verkoop en levering buiten Nederland. De koper van het product dient zich daarom zelf op de hoogte te stellen of import van product legaal is en draagt zelf verantwoordelijkheid en rechtmatigheid voor het naleven van de lokale wetten en douaneregels. Dutchmicrodosing is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor bestellingen die in opdracht van koper verzonden worden, indien blijkt dat het product illegaal is in het land waarnaar de bestelling is verstuurd. Dutchmicrodosing is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname en/of vernietiging van producten door douane of andere autoriteiten in het land waar de bestelling is afgeleverd dan wel in landen die tijdens hun verzending worden gepasseerd. Bij constatering van het hierboven genoemde zal Dutchmicrodosing ook niet het aankoop- en verzendbedrag en (eventuele) vergoeding van schade aan koper restitueren. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper vanaf moment dat hij de bestelling is geplaatst.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Bij geschillen tussen Dutchmicrodosing en koper, betreffende bij Dutchmicrodosing gekochte producten, zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Geldig van 15 juli t/m 31 juli.

Bespaar Vandaag op je Aankoop!

10%
OFF

Gebruik onderstaande code bij het afrekenen om 10% korting te ontvangen op de gehele bestelling. 

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?