Vorige slide
Volgende slide

Microdosing en creativiteit

Creativiteit is een eigenschap die vaak bewonderd wordt: creatieve mensen schilderen, zingen of schrijven en krijgen regelmatig sprankelende en bijzondere ideeën. Creativiteit is ook iets dat je niet makkelijk kunt afdwingen. Daarom kan microdosing een uitkomst zijn: een natuurlijk middel dat de creativiteit kan stimuleren. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het nemen van microdoseringen psychedelica kan helpen om out-of-the-box te denken.

Het magische van creativiteit

Creativiteit is een bewonderde, maar ongrijpbare eigenschap. Het is niet voor niks dat mensen in de oudheid dachten dat je creatieve talent afhankelijk was van een muze (inspiratie afkomstig van een Godin) of door God werd gegeven. Zelf had je er weinig zeggenschap over. Dat blijkt ook wel uit het feit dat kunstenaars allemaal last kunnen krijgen van een blokkade (de bekende writer’s block, die echt niet alleen bij writers voorkomt) waardoor er niets uit hun vingers komt. Wil de creativiteit niet stromen, dan moet je maar wachten tot dat wel weer gebeurt.

Maar er is misschien wel iets aan te doen, namelijk microdosing. Gebruikers die microdoseringen nemen van een psychedelisch middel (zoals bijvoorbeeld paddo’s of magic truffels) geven aan dat hun creativiteit daardoor gestimuleerd wordt. Microdosing lijkt bepaalde receptoren te prikkelen, waardoor je denkwijzen flexibeler worden en je probleemoplossend vermogen vergroot wordt.

Hoe microdosing creativiteit stimuleert

Microdosing heeft veel potentie om onze cognitieve processen te stimuleren en er zijn onderzoekers die hier meer over willen weten. Een van die onderzoekers is Luisa Prochazkova aan de Universiteit van Leiden. Normale doses psychedelica, zoals LSD, stimuleren cognitieve flexibiliteit en divergent denken. Maar je ervaart natuurlijk ook het verstorende effect van hallucinaties. Microdosing geeft je de mogelijkheid om wel de voordelen van psychedelica te merken, zonder het geestverruimende effect en zonder het risico op een eventuele “bad trip”.

Tijdens het onderzoek van Prochazkova wilde men erachter komen op welk van de drie gebieden van cognitie microdosing effect had: convergent denken (een oplossing verzinnen), divergent denken (niet-lineair, meerdere oplossingen voor een probleem bedenken) en fluid intelligence. Vooral het divergent denken is belangrijk voor creatief zijn. Het bleek dat microdosing een positieve invloed heeft op divergent denken. De deelnemers gaven aan dat ze een verbetering merkten bij het out-of-the-box denken. Microdoseren kan ook helpen als medische toepassing.

Prochazkova geeft hierbij aan dat ze het opvallend vindt, dat zowel divergent als convergent denken door microdosing beïnvloed worden. Deze twee manieren van denken staan normaal gesproken niet met elkaar in verband en worden door andere factoren beïnvloed. Het is dus verrassend dat microdosing op beiden een positieve impact heeft. Het kan zelfs zo zijn, zo zegt de onderzoekster, dat een normale dosis psychedelica je creativiteit een boost geeft, maar dat dat ten koste van het rationele denken gaat. Daarentegen zou microdosing de hersenen kunnen prikkelen om een optimale balans te vinden tussen flexibiliteit en logisch denken.

Onderzoek onder microdosers

Journalistieke website theconverstation.com deed onderzoek onder mensen die regelmatig microdoseren. Ze wilden weten wat hun bevalt en wat ze niet prettig vinden aan microdosing. 909 Deelnemers deden mee aan het onderzoek. De meest genoemde voordelen waren:

  • Verbeterde stemming
  • Verbeterde concentratie
  • Meer creativiteit

Veel mensen (26%) rapporteerden een betere stemming, maar ook creativiteit werd veel genoemd. Andere positieve geestelijke gezondheid effecten waren een groter zelfvertrouwen, meer motivatie en een hogere productiviteit. Hoewel dit allemaal verschillende gebieden zijn, zou je ook kunnen zeggen dat ze met elkaar samenhangen. De meeste mensen zijn niet creatief als ze zich depressief voelen. Ook is zelfvertrouwen belangrijk als je je creatief wilt uiten en een goede concentratie helpt daar ook bij.

Als microdosing op al deze gebieden een positieve impact heeft, is dat dus sowieso goed voor je creativiteit. Onderzoeksgegevens over creativiteit en microdosing zijn helaas nog redelijk schaars. En sommige onderzoeken zijn dus ook niet klinisch gedaan. Ondanks dat lijken de gegevens erop te wijzen, dat microdosing je creativiteit een flinke boost kan geven. De persoonlijkheid die soms moeite heeft om in de creatieve flow te komen, zou het misschien eens een kans kunnen geven.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?