De kracht van psilocybine bij alcoholverslaving

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Alcoholverslaving is een ernstig probleem, maar mogelijk kan psilocybine een verschil maken. Overmatig drinken komt veel voor, in Nederland kan bijna 10% van de mensen beschouwd worden als zware drinker. Wereldwijd is 5,3% van alle sterfgevallen het gevolg van alcoholmisbruik. Verslavingen zijn moeilijk te behandelen. Maar psilocybine uit paddo’s kan mogelijk ingezet worden bij de behandeling van alcoholverslaving.

De geschiedenis van geestverruimende middelen bij verslaving

Alcoholverslaving (ook wel alcoholgebruiksstoornis genoemd) heeft ernstige schadelijke gevolgen, niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook sociaal en financieel gebied. Er zijn allerlei behandelingen mogelijk, van therapieën tot medicatie en groepsbijeenkomsten. Toch zijn de percentages van mensen die herstellen erg laag. Slechts de helft van de patiënten die een jaar behandeld worden hersteld.

Daarom wordt er actief gezocht naar andere manieren om alcoholverslaving en -misbruik te behandelen. Psilocybine (de geestverruimende stof in paddo’s) kan misschien helpen. In het verleden deed Humphrey Osmond (hij was degene die de term psychedelica ging gebruiken voor hallucinogene middelen), onderzoek naar de effecten van deze middelen. Hij was ook erg geïnteresseerd in hoe psychedelica konden helpen bij verslavingen, vooral bij alcoholisme.

Tussen 1954 en 1960 behandelde hij bijna 2000 mensen die last hadden van alcoholverslaving met LSD. Gemiddeld stopte 40 tot 45% van zijn patiënten volledig met drinken, een jaar na de behandeling. Hoewel Osmond (en andere onderzoekers) dus succes hadden met het inzetten van psychedelica, kwam het onderzoek tot stilstand door de “war on drugs” in de jaren zeventig.

Pas in 2014 werden er weer onderzoeken opgestart. Wetenschappers van Johns Hopkins University deden een pilot studie naar doseringen van psilocybine om te kijken wat voor effect dit had op mensen die wilden stoppen met roken. Daarna volgden andere studies naar de effecten van psychedelica op verslavingen.

Psilocybine voor alcoholverslaving: onderzoek

Paddo’s worden al eeuwenlang gebruikt en bij natuurvolkeren is dit ook zeker vanwege hun geneeskrachtige werkingen. In het Westen doen we pas enkele tientallen jaren onderzoek naar de krachten van psilocybine en het wordt het nu steeds vaker toegepast in de geestelijke gezondheidszorg.

Er zijn verschillende klinische onderzoeken gedaan, waaruit naar voren komt dat het gebruik van psilocybine bij mentale aandoeningen nuttig kan zijn, zoals bij:

  • Angststoornissen
  • Obsessieve compulsieve stoornis (OCD)
  • Depressie
  • Verslaving

Men vermoedt dat de reden waarom psilocybine goede resultaten geeft in therapie, is dat het de cognitieve flexibiliteit vergroot. Dit betekent dat het het vermogen om te leren en gedrags- en denkpatronen te veranderen kan bevorderen. De kracht van psilocybine bij alcoholverslaving en andere mentale klachten komt voort uit het feit dat de stof een interactie aangaat met de 5-HT2A receptoren.

Dit zijn eiwitten die normaal gesproken reageren op de neurotransmitter serotonine. Psilocybine kan door deze interactie de productie stimuleren van BDNF, een molecuul die belangrijk is voor het ontwikkelen van nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen. Doordat er meer flexibiliteit ontstaat in de hersenen kan psilocybine een waardevol middel zijn bij een alcoholgebruiksstoornis. Het kan mensen helpen om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en ongezonde gewoontes te veranderen.

Psilocybine in combinatie met therapie

Er is ook interesse om psilocybine te combineren met therapie. Onderzoekers van de New York University deden recent onderzoek (2022) naar deze vorm van therapie bij alcoholafhankelijkheid. Aan dit onderzoek deden 93 deelnemers mee die geclassificeerd werden als zware drinkers. Ze kregen 12 weken psychotherapie, in combinatie met psilocybine of een placebo. Het was een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek. Dit betekent dat noch de deelnemers, noch de therapeuten wisten of ze psilocybine of een placebo kregen.

Vergeleken met voor de behandeling, namen de dagen dat er zwaar gedronken werd bij de personen die psilocybine therapie kregen, af met 83%. Bij de placebo groep was dit 51%. Dat betekent dus dat de therapie op zich ook al heel zinvol was, maar dat psilocybine deze nog succesvoller kan maken. Bovendien bleek dat bijna de helft van de psilocybine groep 8 maanden na hun eerste dosis psilocybine volledig was gestopt met drinken.

Wat zijn de effecten van microdosing psilocybine op alcoholisme?

Ook microdosing kan een grote positieve impact hebben op de geestelijke gezondheid, ook op verslaving. Er is echter wel veel minder onderzoek naar gedaan en de meeste gegevens zijn verkregen door enquêtes onder gebruikers, wat minder betrouwbaar is dan klinische onderzoeken. De University of Toronto deed bijvoorbeeld onderzoek onder 278 microdosers naar hun ervaringen op het gebied van microdosing en alcoholisme. Hieruit bleek dat er sprake was van verminderde afhankelijkheid en minder klachten.

Ook uit andere verslagen op bekende microdosing websites blijkt dat microdosing mensen kan helpen om van hun verslavingen af te komen, zoals van cafeïne, roken of gokken. Het is nog steeds niet echt duidelijk hoe het komt dat microdosing zulke positieve effecten kan hebben, maar ook deze lage hoeveelheden van een geestverruimend middel kunnen mogelijk de cognitieve flexibiliteit verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het nemen van een microdosis LSD eveneens kan zorgen voor een toename van BDNF in deelnemers. Wil je geen volledige dosis psilocybine nemen, dan kan microdosing dus eveneens een goede optie zijn om alcoholverslaving aan te pakken.

Psilocybine bij verslavingen

Psilocybine lijkt dus een veelbelovend middel bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid en andere verslavingen. Er is helaas nog niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar hopelijk duiken meer wetenschappers in dit onderwerp. Alleen dan zal het in de toekomst geaccepteerd worden en op grotere schaal gebruikt worden als therapie.

Heb je zelf interesse om psilocybine te gaan gebruiken? Wees voorzichtig en overleg eerst met je arts of het gebruik van dit middel voor jou geschikt is. Een verslaving ontstaat meestal niet zomaar, er kan een trauma aan ten grondslag liggen. Het gebruik van geestverruimende middelen heeft op elk mens een ander effect en dit kan heel anders zijn dan je zelf voor ogen had. Indien je paddo’s wilt gebruiken, kies dan een paddosoort met milde effecten (zoals de Mexican) en neem een lage dosis. Of probeer microdosing, dan blijven hallucinaties helemaal achterwege.

Social Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Geldig van 15 juli t/m 31 juli.

Bespaar Vandaag op je Aankoop!

10%
OFF

Gebruik onderstaande code bij het afrekenen om 10% korting te ontvangen op de gehele bestelling. 

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?