5 belangrijke vrouwen in de psychedelische geschiedenis

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Vrouwen zijn in de geschiedenis altijd ondervertegenwoordigd geweest, zowel in de reguliere als in de psychedelische geschiedenis. En dat is niet correct, want ook vrouwen waren actief in de wetenschap. Ze hadden niet altijd de ruimte en mogelijkheden, maar ze werkten met wat ze hadden. Zo konden ook vrouwen nieuwe kennis verspreiden over de bijzondere eigenschappen van psychedelica.

Bijzondere vrouwen in de psychedelische geschiedenis

Al eeuwenlang hebben mannen zich op de voorgrond gedrongen in alle facetten van de samenleving. Vrouwen kregen een ondergeschikte rol en het werd niet echt geaccepteerd als ze wetenschappelijke interesses hadden. Maar de laatste decennia heeft de vrouw steeds meer haar stem laten horen, in regulier, maar ook in de psychedelisch onderzoek. En dat is natuurlijk prachtig. Maar in het verleden waren er toch ook vrouwen die, ondanks de heftige tegenwerking van mannen, in de psychedelica doken.

Vroeger konden vrouwen zich niet echt zelfstandig met onderzoek bezighouden. Daar kregen ze nauwelijks de kans voor. De meeste van de vrouwen die hieronder worden genoemd, zijn de echtgenotes van mannelijke wetenschappers. Maar we kunnen duidelijk zijn: zonder de hulp van hun vrouwelijke partners, hadden de mannen nooit zo ver in hun wetenschappelijke onderzoekingen kunnen komen. Dus nu mogen de vrouwen in de spotlight gezet worden. Maak kennis met deze ondernemende dames!

1. Laura Huxley

Laura Huxley was getrouwd met de beroemde schrijver en psychonaut Aldous Huxley. Ze leefde van 1911 tot 2007. Laura was schrijfster, therapeute, docent en een getalenteerd musicus. Toch wordt ze vooral herinnerd vanwege het feit dat ze samen met Huxley LSD trips ondernam. Hierbij luisterden ze graag naar Bach.

Laura schreef meerdere zelfhulpboeken, die waarschijnlijk geïnspireerd werden door haar psychedelische reizen, waaronder You Are Not The Target. Ze stichtte een organisatie genaamd “Kinderen, onze ultieme investering”, als antwoord op het vele lijden van mensen over de hele wereld. Daarnaast richtte ze nog twee middelbare scholen op. Aldous kreeg keelkanker en zou hier uiteindelijk aan overlijden. Toen hij op zijn sterfbed lag, gaf Laura hem zijn laatste dosis LSD. Hij overleed kalm tijdens zijn laatste trip en volgens Laura was het een van de mooiste stervensprocessen die iemand kon doormaken.

2. Mabel Dodge Luhan

In 1897 werd Mabel Dodge Luhan geboren in Buffalo, New York. Zij zou een van de vrouwen worden die naam zouden maken in de psychedelische geschiedenis. Ze stond bekend als een excentrieke vrouw die de weg kende in de hogere sociale kringen. Ze was enig kind en werd geboren bij rijke ouders, die haar alles gaven wat ze nodig had. Ze werd echter emotioneel en spiritueel verwaarloosd. Met dit grote gemis is het geen wonder dat ze op zoek ging naar andere werelden.

Zij was de eerste vrouw die een trip met peyote vastlegde. Mabel was aanwezig op een feest in 1914, waar antropoloog Raymond Harrington een psychedelische cactus bij zich had. Mabel eiste dat ze de cactus direct met zijn allen zouden proberen.

Opvallend genoeg beschrijft ze niet alleen haar hallucinaties, maar ook de sociale interacties en machtsrelaties die ze waarneemt tijdens de ceremonie. In latere verslagen wordt vaak alleen de nadruk gelegd op de innerlijke observaties van degene die tript. Daarom is Mabels verslag een uitzondering. Het was de tijd waarin de amerikanen steeds meer interesse kregen in drugs en er ook steeds fanatieker tegen gestreden werd. Mabel kwam uiteindelijk in Mexico terecht en probeerde peyote nog vaker. Ze overleed in 1962.

Psychedelic style girl

3. Betty Eisner

Betty Eisner was een Amerikaanse psychologe, ze leefde van 1915 tot 2004. Ze is vooral bekend door haar onderzoek naar psychedelica in combinatie met psychotherapie. Ze was een van de weinige onafhankelijke vrouwelijke wetenschappers in de jaren vijftig en zestig. Betty deed als eerste psycholoog onderzoek naar de mogelijkheden van LSD bij alcoholverslaving. Gedurende haar hele carrière bleef ze interesse tonen voor psychedelica.

Behalve LSD, gebruikte ze ook mescaline en stimulerende middelen als methylfenidaat (de stof die ook in Ritalin zit) en een mix van gassen, genaamd Carbogen. Ze probeerde allerlei nieuwe technieken uit die konden helpen om psychotherapie effectiever te maken, niet alleen psychedelica, ook andere vormen van werkvormen. Haar bijdragen hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van de psychotherapie.

4. Rose Hoffer

Ook Abram Hoffer deed onderzoek naar de effecten van LSD op alcoholisme. Zijn vrouw was Rose Hoffer. Samen met haar gebruikte hij in de jaren 50 zelf LSD, samen met Humphry Osmond en zijn vrouw Jane, met wie ze samenwerkten. Ze deden dit om meer bekend te worden met de effecten van het middel en deze te begrijpen. Rose gaf aan dat ze er misselijk van werd, en daarna bekenden de andere deelnemers dit ook. Het feit dat ze hier voor uit kwam, gaf anderen het zetje om dit ook toe te geven. Hoe klein deze bijdrage ook is, hij was wel belangrijk.

5. Maria Sabina

Maria Sabina Magdalena Garcia kan gezien worden als een van de belangrijkste vrouwen uit de psychedelische geschiedenis. Zij is de persoon die psychedelica bekend heeft gemaakt in het westen. Ze werd in 1894 geboren in Mexico en ze was een ervaren praktiserend sjamaan. Maria was de eerste die westerse geïnteresseerden toeliet bij haar heilige paddo ceremonies. Ze droeg bij aan de groeiende populariteit van paddo’s in het westen, ook al was dat niet haar bedoeling. Ook bekende sterren, als Bob Dylan en John Lennon namen deel aan haar ceremonies.

Deze ceremoniën werden Velada’s genoemd en waren bedoeld om de geest te openen en te kunnen communiceren met het heilige. Een Amerikaanse auteur, Wasson, deed mee aan een ritueel en schreef hier een boek over. Hij maakte ook Sabina’s verblijfplaats bekend, waarna zij overspoeld werd met jongeren die ook paddo’s wilden gaan gebruiken. Sabina was hier niet echt over te spreken en merkte op: “Hiervoor gebruikte niemand de “kinderen” (paddo’s) om zomaar in contact te komen met God. Ze werden alleen gebruikt voor genezing.”

Helaas had dit zeer ongewenste gevolgen voor Maria en het dorp waar ze woonde. De politie zag haar aan voor een drugdealer, en het rustige dorpje veranderde in een toeristische attractie. De bewoners gaven Maria de schuld, ze werd verbannen, haar huis werd afgebrand en ze kwam zelfs in de gevangenis terecht. Gelukkig keerde de rust uiteindelijk terug en zorgde het leger ervoor dat buitenlandse hippies het dorp niet meer in konden. Hoe dan ook, Maria heeft de westerse wereld in contact gebracht met de krachten van psilocybine.

Soms is de rol van vrouwen subtiel, soms is deze duidelijker terug te zien. Maar hoe je er ook naar kijkt, ook vrouwen hebben hun stempel gedrukt op de verspreiding en kennis van psychedelica.

Social Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?