Hoe weten we of er sprake is van het placebo-effect bij microdosing?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Het placebo effect kan veel invloed hebben op hoe een iemand reageert op een supplement of medicijn. Het microdoseren van geestverruimende middelen wordt al langere tijd gedaan, maar er zijn nog niet veel onderzoeken naar de effecten gedaan. Vorig jaar werd er een experimenteel onderzoek gedaan naar microdosing en dat leidde tot hevige discussies over het placebo effect. In deze blog proberen we uit te zoeken hoeveel invloed het placebo effect nu heeft wanneer je aan microdosing doet.

Wat is het placebo-effect bij microdosing?

Er zijn veel supplementen op de markt waarmee je je gezondheid kunt ondersteunen. Microdosing met psilocybine groeit de laatste jaren in populariteit, want ook dit is een natuurlijk middel dat positieve effecten kan hebben op lichaam en geest. Het houdt in dat je een minuscule hoeveelheid neemt van een psychedelisch middel, zoals paddo’s of truffels. Dit kan mogelijk helpen bij klachten als depressie, PTSS, een gebrek aan energie, concentratieproblemen en dergelijke.

Het punt is dat mensen die gezondheidsklachten hebben, vaak eerst rondkijken op internet naar informatie over een supplement. Als je al een heel aantal positieve verhalen hebt gelezen over een middel, zoals microdosing, dan kan dit zorgen voor krachtige, positieve verwachtingen. Hierdoor kan het zijn dat er een placebo effect ontstaan bij microdosing. Je houding kan de werking van het middel beïnvloeden. 

Onderzoek naar het placebo-effect

In april dit jaar publiceerde Vince Polito (senior research fellow van the School of Psychological Sciences van de Macquarie University in Sidney, Australië) een analyse van 44 onderzoeken. Het doel was erachter te komen wat nu de invloed van het placebo effect op microdosing was. De onderzoeken waren uitgevoerd tussen 1950 en 2021. Sommige onderzoeken waren interviews met microdosers, er waren vragenlijsten ingevuld door mensen die aan microdosing deden, observationele onderzoeken (waarbij de ervaringen van microdosers in een normale setting werden bijgehouden) en laboratorium onderzoeken. Hierbij werden de effecten van microdoseringen in een gecontroleerde omgeving onderzocht.

Polito bestudeerde samen met zijn collega Paul Liknaitzky de verschillende onderzoeken. Ze kwamen erachter dat de kwaliteit behoorlijk varieerde. De onderzoeken waarbij mensen zelf de effecten van microdosing rapporteerden, vonden een breder scala aan voordelen dan de gecontroleerde studies die in een laboratorium werden uitgevoerd. Ze vonden echter ook enkele effecten die consistent in zowel laboratorium als zelfrapportage studies werden gerapporteerd. De meest duidelijke effecten waren een verandering in waarneming, een toename in pijntolerantie en milde veranderingen in bewustzijn.

Verschillende resultaten uit verschillende onderzoeken

Wat opviel was dat er ook enkele effecten naar voren kwamen in de zelfrapportages, die niet gevonden werden in de laboratorium studies. Dit waren verbeteringen in de mentale gezondheid, veranderingen in persoonlijkheid en welzijn, afname van middelenmisbruik en een toegenomen gevoel van verbondenheid. Tevens werden verbeteringen waargenomen in de aandacht, bijvoorbeeld het opnemen van informatie en het afdwalen van de gedachten. Dit zijn allemaal voorbeelden die in latere onderzoeken meegenomen zouden moeten worden.

Er zijn ook enkele factoren die in zelfrapportage onderzoek werden genoemd, die wel werden meegenomen in laboratorium studies, maar die daar niet bevestigd werden. Hieronder vallen een verbeterde stemming, een toename in energie en veranderingen in cognitie. Misschien heeft microdosing hier geen invloed op. Maar wat wel opvalt in onderzoek naar microdosing, is dat veel van deze studies gericht zijn op het bestuderen van de effecten van een enkele dosis of slechts een kleine hoeveelheid doses. En dat terwijl veel microdosers die zelf vragenlijsten invullen, al maandenlang microdoseren en dus terugkijken op een langere periode. Het is om die reden moeilijk om een conclusie te trekken over deze factoren.

Hoe gegevens interpreteren: placebo-effect?

Sinds het onderzoek van Polito en Liknaitzky werd afgerond, waren er alweer 7 nieuwe onderzoeken gedaan. Het merendeel hiervan was professioneel opgezet en vond plaats in een gecontroleerde setting. Voor het merendeel werden hierbij geen krachtige effecten van microdosing gevonden. Het bleek zelfs dat de mening van de deelnemers, als ze moesten gokken wat ze gekregen hadden (placebo of microdosis), in verschillende onderzoeken meer invloed had op de resultaten, dan de stof zelf. Hierdoor is de mening van sommige onderzoekers dat de effecten microdosing voornamelijk wordt veroorzaakt door het placebo effect.

 

Het zou kunnen dat dit inderdaad zo is. De verwachtingen van microdosers kunnen veel invloed hebben op de effecten van het middel. Maar uit alle verhalen die je kunt lezen over microdosing met paddo’s, truffels of andere geestverruimende middelen, blijkt dat dit mensen enorm heeft geholpen met het behalen van hun doelen. Doelen die ze al jaren vergeefs probeerden te behalen en die ze nu, dankzij microdoseringen psilocybine of LSD, eindelijk hebben behaald. Denk aan stoppen met roken, niet meer negatief over jezelf denken of afvallen. Microdosing is soms de laatste hoop die mensen hebben, nadat alle andere methodes hebben gefaald. Veel microdosers zijn dus ook enorm gemotiveerd.

Conclusie: wel of geen placebo-effect?

Het is in ieder geval nog veel te vroeg om microdosing puur een placebo-effect te noemen. Ten eerste is dat omdat veel onderzoeken zich alleen richten op de kortetermijneffecten. Het kan natuurlijk goed zijn dat de effecten van microdosing pas na langere tijd te merken zijn. Daarnaast zijn er nog geen klinische onderzoeken naar microdosing uitgevoerd. Tot nu toe werden alle onderzoeken gedaan op gezonde deelnemers en niet op mensen met bepaalde gezondheidsklachten.

Bij goed onderzoek komt enorm veel kijken. Laboratorium onderzoek is duur, maar kan betrouwbare resultaten geven. Wanneer mensen zelf vragenlijsten invullen is de betrouwbaarheid moeilijk te bepalen. Toch kunnen we ook niet voorbij gaan aan de vele enthousiaste ervaringen met microdosing die mensen hebben. In een onderzoek gaf bijvoorbeeld 50% van de respondenten aan dat ze konden stoppen met het gebruik van reguliere medicatie, nadat ze met microdosing waren begonnen. Al dit soort ervaringen kunnen niet onder het tapijt geschoven worden met de conclusie dat het een placebo-effect is. Meer onderzoek is nodig en gelukkig zijn wetenschappers hier al veel mee bezig.

Vraag jij je af of microdosing iets voor je is? Je kunt het gerust proberen, microdosing is veilig, het is een puur natuurlijk middel dat vrijwel geen bijwerkingen geeft. Meer weten, lees hier meer over wat microdosing is en waar het voor gebruikt kan worden.

Social Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?