Zijn paddo’s goed voor de gezondheid van je hersenen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van natuurlijke middelen op onze gezondheid. Zo ook naar paddo’s. De psychoactieve stof in paddo’s, psilocybine, kan veel voordelen hebben voor mensen met psychische aandoeningen. Maar behalve voor de geestelijke gezondheid, kunnen paddo’s ook goed zijn voor de gezondheid van je hersenen? In deze blog kijken we wat hierover bekend is.

De herontdekking van paddo's voor de gezondheid van de hersenen

Natuurvolkeren gebruiken paddo’s al duizenden jaren. In het westen is het gebruik van paddo’s de laatste eeuwen naar de achtergrond verdwenen. Tot Albert Hoffman (de man die ook LSD ontdekte) in 1958 de stof psilocybine isoleerde. Zijn laboratorium begon de stof te synthetiseren en o.a. de beroemde psychonaut Timothy Leary begon onderzoek te doen naar de effecten.

Een van de bekendste experimenten was dat van Leary en Richard Albert. De wetenschappers en enkele studenten namen psilocybine en onderzochten de mentale en emotionele effecten. In het eerste onderzoek gaf van de 38 studenten, 69% aan dat ze duidelijk een breder bewustzijn ervoeren. In het tweede onderzoek zei 95% van de 167 deelnemers dat psilocybine hun leven ten goede had veranderd.

Er werden nog meer onderzoeken gedaan, maar alle studies werden stopgezet nadat geestverruimende drugs in 1970 onder de verboden substanties vielen. Pas in 2006 werden er weer wat onderzoeken gedaan naar de effecten van paddo’s. Er zijn inmiddels meerdere klinische studies gedaan, waaruit naar voren komt dat psilocybine bij mentale aandoeningen (zoals depressies, angsten en verslavingen) als behandeling kan worden ingezet.

Hoe meer er bekend wordt over paddo’s, hoe meer bewijs er gevonden wordt dat de geestverruimende stoffen goed kunnen zijn voor de gezondheid van de hersenen.

Kunnen paddo's de hersenen beschermen?

Paddo’s bevatten de psychoactieve stof psilocybine. Krijg je een dosis van deze stof binnen, dan ga je hallucineren. Psilocybine heeft dus invloed op de werking van de hersenen. Maar behalve dat je ervan gaat trippen, kan het dus zijn dat paddo’s kunnen helpen de gezondheid van de hersenen te behouden en zelfs te verbeteren.

In Zuid Afrika werd in 2021 onderzoek gedaan naar vier verschillende soorten psilocybine paddenstoelen. Hieruit bleek dat deze konden zorgen voor een afname van de productie van ontstekingsbevorderende stoffen. Onder normale omstandigheden kunnen deze stoffen nuttig zijn. Ze worden aangemaakt als er sprake is van een verwonding of infectie. Ze helpen dan ziekteverwekkers te bestrijden en zijn nodig voor herstel.

Maar als het immuunsysteem overactief is, kan het zijn dat er een chronische ontsteking ontstaat. De ophoping van deze ontstekingsstoffen kan dan veel schade veroorzaken. Chronische ontstekingen in de hersenen worden gelinkt aan verschillende degeneratieve ziektes. Voorbeelden zijn:

  • De ziekte van Parkinson
  • Ziekte van Alzheimer
  • Multiple Sclerose
  • Amyotropische Laterale Sclerose (ALS)

Doordat paddo’s de schade door chronische ontstekingen kan voorkomen, kunnen ze de gezondheid van de hersenen helpen beschermen en mogelijk helpen beschermen tegen dergelijke ziektes.

Een jaar later werd er door dezelfde universiteit in Zuid Afrika nog een paper gepubliceerd. Ook hierin werden de beschermende eigenschappen van psilocybine uitgelicht. Bij het onderzoek werden menselijke cellen gebruikt en de wetenschappers kwamen erachter dat de paddo soort Psilocybe natalensis de markers voor oxidatieve stress konden verminderen. Dit proces gaat samen met het afsterven van cellen en ziektes aan het zenuwstelsel.

Cognitieve voordelen van paddo's

Onze hersenen zijn continu actief, we denken, voelen en ervaren. We hebben onze cognitieve vermogens nodig om kennis op te doen en te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Door de beschermende effecten van psilocybine op de zenuwen, kan deze stof helpen om ons cognitief functioneren te ondersteunen.

Psilocybine kan de plasticiteit van het brein ondersteunen. Plasticiteit is het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen tussen neuronen. Hierdoor kan psilocybine mogelijk onze leervaardigheden, creativiteit en het vermogen om problemen op te lossen vergroten. Daar heb je je hele leven baat bij. De stof in paddo’s kan op die manier de gezondheid van de hersenen tot op hogere leeftijd ondersteunen.

De voordelen van microdosing paddo's

Hoewel paddo’s mogelijk grote voordelen kunnen hebben voor hersengezondheid, is het voor de meeste mensen niet aantrekkelijk om regelmatig paddo’s te gebruiken vanwege de geestverruimende effecten. Het is de vraag of het microdoseren van paddo’s dezelfde effecten op je gezondheid kunnen hebben. Wanneer je een microdosis neemt, krijg je slechts een tiende van een normale dosis binnen. Hiervan ga je niet trippen.

Het is echter nog niet duidelijk of je met een microdosis dezelfde positieve effecten op de gezondheid van de hersenen krijgt. Toch lijkt microdoseren wel voordelen op het mentale welzijn, de emoties en de cognitie te hebben. De University of British Columbia deed onderzoek onder 953 mensen die microdoseerden en 180 mensen die dat niet deden. De deelnemers die wel aan microdosing deden, bleken na een maand significant beter te scoren op mentale gezondheid, stemming en cognitie, vergeleken met de deelnemers die niet microdoseerden.

Verder bleek eveneens dat het psychomotorisch functioneren (oog-hand coördinatie, motoriek) onder deelnemers die 55 jaar en ouder waren een stuk beter was. Dit lijkt erop te wijzen dat microdoseren met psilocybine kan beschermen tegen leeftijdsgebonden beschadigingen van de hersenen.

Maak gebruik van de kracht van paddo's

Paddo’s komen gelukkig steeds vaker in een goed daglicht te staan. En dat mag ook wel. De geestverruimende stof psilocybine lijkt onze hersenen te kunnen beschermen tegen schade door ontstekingen en oxidatieve stress en kan mogelijk de gezondheid van onze hersenen ondersteunen. Daarnaast kunnen paddo’s de plasticiteit van de hersenen bevorderen, zodat we ook op hogere leeftijd nog mentaal actief kunnen blijven.

Wil je zelf de kracht paddo’s ervaren? Met onze handige kweeksets (van All in One of Fresh Mushrooms) kun je zelf thuis paddo’s kweken. Dit is niet moeilijk en geeft je de mogelijkheid om je eigen verse paddo’s te gebruiken. Is microdosing meer iets voor jou? In onze webshop vind je verschillende merken microdosing truffels, die het microdoseren makkelijk en effectief maken.

Social Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Helaas u dient 18 jaar of ouder te zijn om deze website te mogen bezoeken.

Om deze website te bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u 18 Jaar of ouder ?